Neverdal båtforening

26-03-2011
Neverdal båtforening har oppdatert diverse dokumenter, bl.a. reglement for klubbhus og lover/regler.