Nedleggelse av Neverdal skole

07-12-2014
Folkemøte angående rådmannens forslag om nedleggelse av Neverdal skole kl 19:00 7/12 i Neverdal flerbrukshall. Det vil bli et panel bestående av rep fra de forskjellige partier og møtet vil bli ledet av Kristin Sandaa.