Neverdalsturneringa

03-05-2010
Neverdal uil vil takk alle som har vært med å bidratt på en eller annen måte i løpet av helga, enten med dugnad el som tilskuer.
Vil samtidig rette en stor takk til alle sponsorene våres.
Vil også takke dommerne for innsatsen.
En spesiell takk går til Harald, Werner, Viggo og Roar for hjelpen med å få banen klar til turneringa.