Diverse

- Medlemsskap
- Halltimer
- Politiattester
- Orientering
- Grasrotandelen
- Årsmeldinger


Medlemsskap

Medlem: 200,-
Familie: 600,-
Herretrim: 150,-

Medlemsavgiften betales inn på konto: 4750.49.48125
Merk med hvem medlemskapet gjelder og fødselsår.
 
Halltimer

Halltimer  (det vil komme en oppdatert liste pga en del forandringer, dans og aerobic går som normalt)

Åpen hall på søndager er ikke innført enda, det vil komme beskjed når den tid er inne.
For leie av hall kontakt Neverdal skole.

Politiattester

NUIL plikter å innhente politiattester for personer, som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Plikten gjelder f.o.m. 01. januar 2009
I NUIL blir ordningen håndtert på følgende måte.
Skjema for politiattest
Mer info fra Norges idrettsforbund: http://www.idrett.no/t2.aspx?p=75631

Minner om at NUIL nå er med på grasrotandelen og NUIL oppfordrer alle til å registrere sine tippe spillekort med NUIL sin organisasjonsnummer som er: 975 626 350.


Årsmeldinger
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012

Årsmelding 11

Årsmelding 10

Årsmelding 09
Ref årsmøte 10

 

 


Våre sponsorer   

Vår hovedsponsor