Diverse

Her vil du blant annet finne foreldrevaktlisten og handlingsplan.
Disse vil du finne merket med blått, klikk på skrifte og du vil få opp et dokument.

Dette fant jeg da jeg søkte om lov om publisering av bilder på nett.
Situasjonsbilder
:
Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige formålet med bildet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et idrettsarrangement, 17. mai-tog, eller hendelser som har allmenn interesse.
Utgangspunktet her er at situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Det skal likevel alltid foreligge en helhetsvurdering bak offentliggjøringen, der man vurderer formålet opp mot hensynet til de som er avbildet. I en slik helhetsvurdering er det viktig å tenke på at bildene heller ikke skal virke krenkende ut fra sammenhengen de benyttes i.
Når det derimot gjelder bilder av krenkende situasjoner eller mer spesielle anledninger, for eksempel der en ser ventende på et legekontor eller besøkende i et badeanlegg, bør disse normalt ikke publiseres på Internett uten samtykke, da interesseavveiingen fort vil falle ut til fordel for den avbildedes interesse.

 


HANDLINGSPLAN vinter 201?
 
I handlingsplanen finner du ut hva som skjer i korpset.
Kommer.....

 

FORELDREVAKTLISTE høst 201? NEVERDAL SKOLEKORPS

Foreldrevaktliste høsten 201?
Vi er blitt enige om at det er greit å servere frukt/grønnsaker i pausen og eventuelt saft. Saft står i skråskapet i vestibylen.
Foreldrevaktene må sjekke at alt er ryddet etter øvelsen. Dette gjelder spesielt ballrommet i hallen, at det ser ordentlig ut i vestibylen/gangen og tømme søppel. Foreldrevakten har ansvaret for det som skjer i hallen under pausen. Viktig at ungene ikke oppholder seg på andre rom enn hallen, vestibylen og musikkrommet. Hvis det er fritt for kopper eller lignende i skuffa på kjøkkenet, så finnes det mer av dette i en plastkasse på korpsrommet i bomberommet. Damene er satt opp før jul og mennene blir satt opp etter jul.Bytt gjerne dere mellom, men fint om dere gir beskjed til meg om eventuelle bytter.
Gi beskjed til meg om det er fritt for kopper/fat osv.
Britha 95922403Ber om at dere bytter internt hvis det ikke passer. Det er 14 unger i korpset og 8 drill. Pausen er ca kl 1900, men vakten må være tilstede under hele øvelsen fra 1800 til 2000. Det er kjøpt inn saft og kopper, men pausemat er det foreldrevakten som ordner, vakten skal holde ro og orden også i pausen. Kopper og saft finner dere i skapene og skuffen på kjøkkenet:
Håper alle er positive og stiller opp for ungene:o)

 

Foreldrevakten skal møte på skolen kl 1800 og skal ha med noe til ungene slik at de kan kose seg i pausen. Pausen starter ca kl 1900. Saft er kjøpt inn og står nede på korpskjøkkenet. Vakten har ansvar for rydding etter spising og ansvar for at det går rolig for seg under øvelsen.

 

OBS! Det er vedtatt på styremøte at vi ønsker at det skal være minst mulig sukker servert i pausen, da ungene får i seg nok sukker ellers. Ekstra kos kan vi ta ved spesielle anledninger! Tips: frukt og grønt for eksempel med dipp, rundstykker osv…..En representant fra styret er også på øvelsene for å ha kontakt med Geir og for å gi informasjon.