Allidrett
Allidrettsgruppa
For treningstider se under diverse.

HANDLINGSPLAN

FOR ALLIDRETT/BARNEIDRETT I NUIL

FOR BARN FRA 1 – 7 KLASSE

 NUIL`S MÅLSETNING MED ALLIDRETT/BARNEIDRETT MÅ VÆRE:

  • At barna blir glad i idrett å sikt / motivert til å fortsette med idrett og fysisk aktivitet også utover barneårene.
  • Mye leik og moro
  • Allsidige aktiviteter
  • Føler mestringsglede / Utvikler god selvfølelse, gjennom individuell veiledning og oppmuntring
  • Utvikler barna fysisk, psykisk og sosialt
  • At fles mulig barn ønsker å delta.

 IDRETTSOPPLÆRINGEN AV BARN BØR FØLGE DENNE UTVIKLINGSPLANEN:

 6 – 7 år:              Lek og allsidige aktiviteter for å stimulere barns utvikling og de aldersbestemte trenbare egenskaper
 8 – 9 år:              Allsidig aktivitet med sikte på opplæring og innføring i flere forskjellige idretter
 10 – 12 år:         Allsidig aktivitet, opplæring og begynnende spesialisering i (en eller flere) idretter.
NUIL`S HANDLINGSPLAN FØLGER NORGES IDRETTSFORBUNDS BESTEMMELSER OM BARNEIDRETTVåre sponsorer
 


   
                                           
Vår hovedsponsor