Styret

Styret

Oversikt over styret i Neverdal Velforening 2020

 

Leder: Linda Nilsen
Nestleder: Reidun Withall
Kasserer: Katrin Krog
Sekretær: Marit Selstad
Styremedl: Knut Edvindsen
Styremedl: Dag Vetting