Diverse velforeningHar du er gode ideer til Neverdal velforening, send på mail til Linda Nilsen Neverdal,  mailadr: orjeosen@live.no 
 Du kan også sende forslaget pr. post.

 Referat

Årsmelding 2012

Årsmøtereferat 2013

Medlemsmøte 2013

Årsmøtereferat 2011


Folkemøte i 2006

http://www.meloyavisa.no/nyhet.cfm?nyhetid=950       Løftebrudd på gang? 

http://www.meloyavisa.no/nyhet.cfm?nyhetid=1778     Sak i ma om hallåpning

http://www.meloyavisa.no/nyhet.cfm?nyhetid=1772     Vi får det til.

http://www.meloyavisa.no/nyhet.cfm?nyhetid=1858     Sak i meløyavisa ang liten flerbrukshall.

http://www.meloyavisa.no/nyhet.cfm?nyhetid=1863     Avslag i formannskapet.

http://www.meloyavisa.no/nyhet.cfm?nyhetid=1503     Aksjer til salgs i kommunen


Bilder fra ledige tomter på Eidbukta.
 


Bilder fra tomteområdet ved Steingården
 

 

Informasjonsheftet laget av arbeidsgruppen for liten flerbrukshall.