Info NBFNeverdal båtforening stiftet i 2004 teller i dag ca 90 medlemmer. 
Båtforeningen disponerer  pr i dag 66 båtplasser.
Neverdal båtforening samarbeider med Neverdal eiendomselskap i utbyggingen av havnen.


DUGNAD

Alle med båt er pålagt 10 timer med dugnad pr år. Eventuelt betaling for manglende timer med 200,- pr time.
Timer noteres i perm i klubbhus. Dugnad til andre timer ved hendvendelse til dugnadsansvarlige Gøran Elvegård eller Axel Johnsen. (Se under kontakt)


Medlemsmøte.
Styret.
Fotoalbum kaifront

 


Forslag til havnedags arrangement, se her


Referat
Møtereferat medlemsmøte


For leie av vinterplass, kontakt Jarle Cato Sivertsen, se under kontakt NBF.


Ber også om at alle sjekker sine fortøyninger, med tanke på "gnag" og lignende. Det er noen som ikke har fortøyning eller fendring i henhold, styret ber om at det tas action på dette.
Det er fremdeles båter som ligger å rir på utliggere ved uvær pga at eksempelvis baktamper er feilplasere.
Se over og rett opp.

Styret.


Gjestebåter

Fester for gjestebåter er nå montert på brygge en,
Det oppfordres derfor om at det ikke legges små båter,joller som medlemmene eier på denne plassen.
Det vil bli satt opp skilt med gjestebrygge / døgnpris og betalingskasse på vegg klubbhus.

Styret


Galleri fra båthavna
https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipMCzNCzYUiPoKJt030gCz7oCannUaKjcyhV6Hjl

Båtplasser
Vinteren kommer snart, gjerne brått med store snømengder, vi ønsker at alle med båtplass
tar ansvar og bidrar til å holde brygger/utliggere fri for snø gjennom vinterhalvåret.