Diverse NBF

Denne siden vil inneholde årsrapporter, venteliste, priser over medlemsskap, priser for båtplass, leiepris klubbhus, lover, vedtekter og dugnadsreglement til foreningen.


Årsrapporter:

Årsberetning 2022


Årsrapport/referat 2017

Årsrapport/referat 2016

Årsrapport/møtereferat 2015

Årsrapport 2013/årsmøtereferat 2014

Årsmøtereferat 2013

Årsrapport 2012


Årsmøtereferat 2012

Årsrapport 2010

Årsmøtereferat 2011

Årsrapport 2009

Årsmøtereferat 2010

Årsrapport 2008

Venteliste

Venteliste pr 30/7-12

Møtereferat nye båtplasser.
Priser pr 06/4-16:

Priser blir fastsatt av årsmøtet.

For priser byggetrinn 2 se Neverdal båtforening og tilbudsbrev, disse prisene vil også bli gjeldende for alle andre plasser.

Kun medlemsskap 500,-. 
Medlem med båtplass 1000,-

Betales inn på kontonr: 1503.43.27812  Husk å merk med navn, adresse og mobilnr.

Båtplasser pr 1/1-10. (Kommer båtplass i 2016.)

2,5m 42 000,- årlig leie 2500,-
3,0m 50 000,- årlig leie 3000,-
3,5m 59 000,- årlig leie 3500,-
4,0m 67 000,- årlig leie 4000,-
4,5m 75 000,- årlig leie 4500,-

Leiepris klubbhus : Se under klubbhus.

Lover, vedtekter, havnereglement og dugnadsreglement.

Lover/regler