Kontakt NBF

Tillitsvalgte  i Neverdal båtforening pr. 2020 

 

 

Styrerepresentanter.

 

Telefon

 

Mail

 

Adresse

 

På Valg

Leder/sekretær.
Per Arne Karlsen
 
90560110
pe-akarl@online.no
8149 Neverdal
2023
Kasserer.
Vidar Breivik8160 Glomfjord
 
2023
Nestleder/havnesjef
Jarle Cato Sivertsen
 

dag.johansen@yara.com
8149 Neverdal
 
2024
Styremedlem
Thomas Hansen 
 
90731366

gei-ka@online.no
8149 Neverdal
 
2024
1.Varamedlem.
Dag Johansen
 
91636889
dag.johansen@yara.com
8149 Neverdal
2023
2. Varamedlem.
Geir Øistein Karlsen


8149 Neverdal
 
2024

Fordeling av verv ut fra Vedtekter/Havnereglement.

Leder: Per Arne Karlsen                

Havnesjef:  Jarle Cato Sivertsen

Kasserer: Vidar Breivik

Husstyrets  leder:  Ronny Grøneng

Dugnadsansvarlig: Gøran Elvegård  – Axel Johnsen