Kontakt NBF

Tillitsvalgte  i Neverdal båtforening pr. 2023 

 

 

Styrerepresentanter.

 

Telefon

 

Mail

 

Adresse

 

På Valg

Leder/sekretær.
Håkon Taraldsen
 
41458853
haako-t@online.no
8149 Neverdal
2025
Kasserer.
Vidar Breivik8160 Glomfjord
 
2023
Nestleder/havnesjef
Einar Sandaa
41145272

8149 Neverdal
 
2024
Styremedlem
 
 
90731366

gei-ka@online.no
8149 Neverdal
 
2024
1.Varamedlem.

 
91636889

8149 Neverdal
2023
2. Varamedlem.
Geir Øistein Karlsen


8149 Neverdal
 
2024

Fordeling av verv ut fra Vedtekter/Havnereglement.

Leder: Håkon Taraldsen               

Havnesjef:  Jarle Cato Sivertsen

Kasserer: Vidar Breivik

Husstyrets  leder:  Geir Øistein Karlsen

Dugnadsansvarlig: Gøran Elvegård  – Axel Johnsen