Kontakt NBF

Tillitsvalgte  i Neverdal båtforening pr. 2020 

 

 

Styrerepresentanter.

 

Telefon

 

Mail

 

Adresse

 

På Valg

Leder/sekretær.
Per Arne Karlsen
 
90560110
pe-akarl@online.no
8149 Neverdal
201
Kasserer.
Vidar Breivik8160 Glomfjord
 
2018
Nestleder/havnesjef
Dag Johansen
 
91636889
dag.johansen@yara.com
8149 Neverdal
 
201
Styremedlem
Geir Øistein Karlsen
 
90731366

gei-ka@online.no
8149 Neverdal
 
2018
1.Varamedlem.
Axel Johnsen
 201
2. Varamedlem.
Gøran Elvegård


8149 Neverdal
 
201

Fordeling av verv ut fra Vedtekter/Havnereglement.

Leder: Per Arne Karlsen                

Havnesjef:  Dag Johansen 

Kasserer: Bjarne Mindrum

Husstyrets  leder:  Geir Øistein Karlsen

Dugnadsansvarlig: Gøran Elvegård  – Axel Johnsen