Adventskalendern

Adventskalendern 2021

Av årets opplag på 1600 kalendre ble det solgt 1193 stk:) Tusen takk til alle som har vært med å kjøpt og dermed støttet både korps og idrettslag. Lykke til med trekningen:)   

Vinneren blir oppringt hver dag:)                                  

1.     901 Veronica Valøy, Ørnes

2.     764 Martin Eliassen, Neverdal

3.     859 Nancy Wenberg,
4.     872 Viktor Olsen, Neverdal    
5.     640 Andreas & Josefine, Neverdal   
6.   1051 Ingvild Gjøviken, Oslo    

7.   1403 Gudveig Haugland, Ørnes

8.     201 Ronny Kristensen, Ørnes    

9.   1584 Silje Andersen, Oslo    
10.   578 Liv Janne Remmen, Ørnes
11.   629 Finn Arne Steffensen, Ørnes
12.   977 Remi Knutsen, Ørnes 

13.   723 Hilde I. Nereng, Glomfjord

14. 1467 Elsa Breivik, Tjongsfjord
15. 1403 Gudveig Haugland, Ørnes

16.   888 Familien Hege Dybvik, Bogøy

17. 1002 Hege Nygård, Stavern
18. 1012 Elisabeth N. Mesøy, Neverdal 
19.   631 Trine Olsen, Reipå
20.   594 Jørgen Rafaelsen, Ørnes  

21. 1070 Britt Nilsen, Saltstraumen
22.   934 Unni Norum, Neverdal
23.   981 Bente Risvik, Ørnes 
24. 1550 Knut Breivik, Neverdal

God jul ønskes fra Neverdal skolekorps og Neverdal uil:)